Koordinatörler Listesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

 

 

 

 

Mevlana Kurum Koordinatörü

Prof. Dr. Seyit TEMİR-Rektör Yardımcısı

+90 416 223 38 38

mevlana@adiyaman.edu.tr

 

Mevlana Kurum Koordinatör Yrd.

Uzm. Muhammed KARAKUŞ

+90 416 223 38 00-2493

mevlana@adiyaman.edu.tr

 

 

 

 

BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Birim Koordinatürü

Adı Soyadı

Görevi

E-mail

Öğr. Gör. Ali İhsan ÇELİK

 

Müdür Yardımcısı

acelik@adiyaman.edu.tr

 

 

 

Adı Soyadı

Bölüm Adı

E-Mail

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ALBAYRAK

Yönetim ve Organizasyon

malbayrak@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Ahmet KAYA

Muhasebe ve Vergi

ahmetkaya@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Ersan YAZAN

Bilgisayar Teknolojileri

eyazan@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Erkan PERKTAŞ

Bilgisayar Kullanımı

eperktas@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Erkan SARSICI

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

esarsici@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Bekir DEĞİRMENCİ

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

bdegirmenci@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Abdulkadir ŞAHİN

Pazarlama ve Dış Ticaret

asahin@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör.Zihni Alp ÇEVİK

Elektrik ve Otomasyon

zcevik@adiyaman.edu.tr

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Adı Soyadı

Bölüm Adı

E-Mail

Yrd. Doç. Dr. Serbay DURAN

İlköğretim Bölümü

sduran@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yusuf  TEMEL

Yabancı Diller Eğitim Bölümü

ytemel@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Bahadır ÖZCAN

Eğitim Bilimleri Bölümü

baozcan@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKKAYA

Türkçe Eğitim Bölümü

aakkaya@adiyaman.edu.tr

 

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Birim Koordinatörü

Adı Soyadı

Görevi

E-mail

Yrd. Doç. Dr. Mustafa UÇKUN

Enstitü Müdür Yardımcısı

muckun@adiyaman.edu.tr

 

 

 

Adı-Soyadı

 

Anabilim Dalı

 

E-mail

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem AK GÜMÜŞ

Matematik

akgumuş@adiyaman.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Eda SONBAŞ

 

Fizik

esonbas@adiyaman.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Gamze BARIM

Kimya

gbarim @adiyaman.edu.tr

 

 Doç. Dr. Mustafa COŞKUN

Biyoloji

mcoskun@adiyaman.edu.tr

 

Doç. Dr. Murat PALA

İnşaat Mühendisliği

 

pala@adiyaman.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Yavuz DEMİRCİ

Çevre Mühendisliği

yavuzdemirci@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÇİNİCİ

İlköğretim Fen Bilgisi

acinci@adiyaman.edu.tr

Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ

İlköğretim Matematik

rgurbuz@adiyaman.edu.tr

 

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Birim Koordinatörü

 

Adı Soyadı

E-mail

Yrd. Doç. Dr. İ brahim Halil GÜMÜŞ

igumus@adiyaman.edu.tr

 

 

Adı-Soyadı

 

Bölümü

 

E-mail

Yrd. Doç. Dr. Özlem AK GÜMÜŞ

Matematik

akgumus@adiyaman.edu.tr

Arş. Gör. Fatih ELÇİ

Türk Dili ve Edebiyatı

felci@adiyaman.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Kevser TAŞDÜNER

Tarih

ktasduner@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fuat ŞANCI

Sanat Tarihi

fsanci@adiyaman.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Eda SONBAŞ

Fizik

esonbas@adiyaman.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Gamze BARIM

Kimya

gbarim@adiyaman.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Gazanfer KAYA

Sosyoloji

gkaya@adiyaman.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. F. Meral GÜZÜBÜYÜK

Arkeoloji

mgozubuyuk@adiyaman.edu.tr

 

 Doç. Dr. Mustafa COŞKUN

Biyoloji

mcoskun@adiyaman.edu.tr

 

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Birim Koordinatörü

 

Adı Soyadı

E-mail

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ekrem AKBAŞ

yakbas@adiyaman.edu. tr

 

 

Adı Soyadı

Program Adı

Bölümü

E-mail

Yrd. Doc. Dr Suat AŞKIN(Başkan)

 

Erasmus/Mevlana

İşletme

saskin@adiyaman.edu.tr

 

Arş. Gör. Samiye EKİM

 

Erasmus

        İşletme

Samiyeekim@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Bayram ERZURUMLUOĞLU

 

Erasmus/Mevlana

Kamu Yönetimi

berzurumluoglu@adiyaman.edu.tr

 

Arş. Gör. Hüseyin ÖZALP

Erasmus

İktisat

hozalp@adiyaman.edu.tr

Arş. Gör. Adem CEREN

Erasmus

Kamu Yönetimi

cerenadem@hotmail.com

 

 

KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU

Adı Soyadı

Program

Bölümü

E-mail

Öğr. Gör. Gülşen KIRPIK

Bankacılık ve Sigortacılık

 

gkirpik@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Hüseyin VURAL

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı

hvural@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Yaşar İNCEYOL

         Harita ve Kadastro

Mimarlık ve Şehir Planlama

yinceyol@adiyaman.edu.tr

              Yrd. Doç. Dr. Cavidan GÜLVARIŞ

       Laborant ve Veteriner Sağlık

Laborant ve Veteriner Sağlık

         cgul@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmail UKAV

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi

iukav@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Engin ARTAR

Su Ürünleri

Su Ürünleri

eartar@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Serdar YILMAZ

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri

serdaryilmaz@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. H. Yusuf GÜNGÜR

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

ygungör@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer KIRPIK

 Tıbbi ve Aromaktik Bitkiler

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

mkirpik@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNAN

Tarla Bitkileri

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

mehmetinan@adiyaman.edu.tr

Doç. Dr. H. İbrahim OĞUZ

Organik Tarım

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

hioğuz@adiyaman.edu.tr

Ydr. Doç. Dr. Cavidan GÜLVARIŞ

Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

cgul@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Garip YARŞİ

Seracılık

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

gyaris@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Ceren A. BAYRAM

Bahçe Tarımı

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

cbayram@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Erhan TAŞAR

Süs Bitkileri

Park ve Bahçe Bölümü

erhantasar@adiyaman.edu.tr

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Adı Soyadı

Bölümü

E-mail

Yrd. Doç. Dr. Muhittin ÖNDERCİ

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

monderci@adiyaman.edu.tr

 

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Ad Soyadı

Bölümü

Program

E-mail

Yrd. Doç .Dr. Deniz Taştemir KORKMAZ

 

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

dtatemir@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ

 

Patoloji Laboratuar Teknikleri

agenç@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Aygül TUNÇDEMİR

 

Optisyenlik

atunçdemir@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Sevim KOYUNCU

 

İlk ve Acil Yardım

skoyuncu@adiyaman.edu.tr

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

Ad Soyadı

Bölümü

E posta

Yrd. Doç. Dr. Yasin DOĞAN

İlköğretim A.B.D.

ydoğan@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Suat AŞKIN

İşletme A.B.D.

saskin@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kevser TAŞDÜNER

Tarih A.B.D.

 

Yrd. Doç. Dr. Gazanfer KAYA

Sosyoloji A.B.D.

 

Doç. Dr. Özge ÖZGÜR

Sosyal Hizmetler A.B.D.

oozgur@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bayram ERZURUMLUOĞLU

Kamu Yönetimi A.B.D.

 

Arş. Gör. Adem CEREN

Kamu Yönetimi A.B.D.

 

Arş. Gör. Fatih ELÇİ

Türk Dili Edb A.B.D.

 

Yrd. Doç. Dr. Hakkı KONTAŞ

Eğitim Bilimleri A.B.D.

 

Arş. Gör. Nilay ÖZAYDIN

 Sahne sanatları A.B.D

nozaydın@adiyaman.edu.tr

 

 

 

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK FAKÜLTESİ

 

Adı Soyadı

Bölümü

E-mail

Öğr. Gör. Ahmet TOKMAK

Seyahat İşletmeciliği ve  Turizm Rehberliği Bölümü

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü

 

atokmak@adiyaman.edu.tr

 

Öğr. Gör. Ahmet TOKMAK

Konaklama

İşletmeciliği Bölümü

 

 

GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU

Birimi

Adı-Soyadı

e-mail

Gölbaşı MYO

Öğr. Gör. Arif YILDIZ

arifyıldiz@adiyaman.edu.tr

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Mehriban EMEK

memek@adiyaman.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Öğr. Gör. S. Salih

BİLDİRİCİ

sbildirici@adiyaman.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Okut. Burak TELLİ

btelli@adiyaman.edu.tr

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü

Öğr. Gör. Selçuk

BAYRAMOĞLU

sbayramoglu@adiyaman.edu.tr

Turizm ve Otelcilik Bölümü

Öğr. Gör. Arif YILDIZ

arifyildiz@adiyaman.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Öğr. Gör. Yasin DEMİRER

ydemirer@adiyaman.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Ad Soyadı

E-mail

Yrd. Doç. Dr. Hacı SOĞUKPINAR

mbaran@adiyaman.edu.tr

 

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Birim Koordinatörü

 

Adı Soyadı

E-mail

Doç.Dr. Emine GEÇKİL

egeckil@adiyaman.edu.tr

 

 

Ad Soyadı

Bölümü

E-mail

Öğr. Gör. Ramazan SAVAŞ

Ebelik

rsavas@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Süleyman BAYRAM

Hemşirelik

sbayram@adiyaman.edu.tr

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULU

Adı Soyadı

Bölümü

E-mail

Yrd.Doç.Dr.

Osman KILINÇÇEKER

Gıda İşleme

 Bölümü

okılıncceker@adiyaman.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.

Necmettin NUR

Elektrik ve Enerji

 Bölümü

nnur@adiyaman.edu.tr

Öğr.Gör.

Mehtap DEMİREL

Kaynak Teknolojisi

mdemirel@adiyaman.edu.tr

Öğr.Gör.

Sadık BİLEN

Yapı Yalıtım

sbilen@adiyaman.edu.tr

Öğr.Gör.

Mehtap DEMİREL

Makine ve Metal  Teknik

Bölümü

mdemirel@adiyaman.edu.tr

Öğr.Gör.

Sadık BİLEN

İnşaat

 

sbilen@adiyaman.edu.tr

Öğr.Gör.

Nejdet DOKUR

Aşçılık

 

ndokur@adiyaman.edu.tr

Öğr.Gör.

Nejdet DOKUR

Otel, Lokanta ve İkram

ndokur@adiyaman.edu.tr

Öğr.Gör.

Ahmet LEBLEBİCİ

Malzeme ve Malzeme

İşleme Teknikleri

aleblebici@adiyaman.edu.tr

Öğr.Gör

         Ramazan ASLAN

Pazarlama ve Reklamcılık

ramazanaslan@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yusuf TOPRAK

Madencilik ve Maden Çıkarma

ytoprak@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. İ. Gökhan SELÇUK

Bilgisayar Teknolojileri

iselcuk@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Berkan DULKADİR

Tekstil,Giyim,Ayakkabıcılık ve Deri

b.dulkadir@adiyaman.edu.tr

Prof. Dr. B. Murat ÖZGÜVEN

Muhasebe ve Vergi

bmozguven@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇELİK

Yönetim ve Organizasyon

ismailçelik@adiyaman.edu.tr

Öğr. Gör. Bülent ŞENER

Dış Ticaret

bsener@adiyaman.edu.tr

Ögr. Gör. Nurullah SELÇUK

Mülkiyet ve Güvenlik

nselcuk@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇANAKÇI

Kimya ve Kimyasal İşleme

dcanakci@adiyaman.edu.tr

 

 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

Adı Soyadı

Bölümü

E-mail

Uzm. Dr. Musa BECETTİ

Diş Hekimliği

mbecetti@adiyaman.edu.tr

 

 

 

DEVLET KONSERVATUVARI

Adı Soyadı

Bölümü

E-mail

        Yrd. Doç. Dr. Barış TOPTAŞ

 

Sahne Sanatları

 

btoptaş@adiyaman.edu.tr

 

 

 

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Birim Koordinatörü

 

Adı Soyadı

E-mail

Yrd. Doç. Dr. Esma SAYIN

 

esayin@adiyaman.edu.tr

 

 

 

 

Adı Soyadı

Bölümü

E-mail

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARACELİL

Din Kültürü

skaracelil@adiyaman.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Birim Koordinatörü

 

Adı Soyadı

E-mail

Doç. Dr. Murat PALA               

pala@adiyaman.edu.tr

 

 

                                                       

Ad Soyadı

Bölümü

E-mail

Yrd. Doç. Dr. Yavuz DEMİRCİ

Çevre Müh.

yavuzdemirci@adiyaman.edu.tr

Doç. Dr. Murat PALA

İnşaat Müh.

pala@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Aysun ŞENER

Gıda Mühendisliği

asener@adiyaman.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA

Malzeme Müh.

mehmetkaya@hotmail.com

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Ad Soyadı

E-mail

Arş. Gör. Dr. Fatih MURATHAN

fmurathan@adiyaman.edu.tr

 

 

TIP FAKÜLTESİ

Ad Soyadı

Bölümü

E-mail

Yrd. Doç. Dr. M. Özgür ÇEVİK

Tıp