MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROJE

23.3.2016

 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI -PROJE-

Yükseköğretim sistemimizin uluslararasılaşması odaklı süreçlerinde, niteliğin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız kapsamında, “Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” ile ilk kez 2016-2017 akademik yılında Başkanlığımızca belirlenen alanlarda öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği gerçekleştirilecektir.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI -PROJE- İLE  ÜNİVERSİTEMİZİN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE PROJEDE GÖREV ALACAK ÖĞRENCİLER İÇİN DEĞİŞİM SAĞLANMIŞTIR.

PROJE TABANLI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI


Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarımız ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumlan arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği, ekte belirlenen alanlarda, üniversitelerimiz tarafından hazırlanacak projeler kapsamında Başkanlığımızca desteklenecektir.


Bu kapsamda Proje önermek isteyen Yükseköğretim Kurumlarımızm, yurtdışındaki bir üniversite ile projeyi birlikte gerçekleştireceklerine dair "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Projeler Mevlana Değişim Programı kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir. Üniversite tekliflerinde, değişime katılacak (giden-gelen) öğrenci/öğretim elemanı sayısı ile sürelerinin detaylı bir şekilde ekteki Proje Başvuru Formu doldurularak belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ


Başvurular, proje ortağı olan 2 üniversiteden de istenilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte, yurtiçindeki üniversite rektörlükleri kanalıyla Başkanlığımıza resmi yolla yapılacaktır.

Başkanlığımıza ulaşan proje önerileri, Başkanlığımızca yapılacak değerlendirme sonrasında YÖK Yürütme Kurulunca karara bağlanacaktır. Başkanlığımızca desteklenmesi uygun bulunan projeler kapsamında; değişim süreleri, başvuru şartları, değişime katılacak taraflara yapılacak ödemeler ve benzeri diğer hususlar “Mevlana Değişim Programı ’na ilişkin Yönetmelik ” ve “Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca yapılacaktır.


Buna göre;

Proje kapsamında değişime katılacak Öğrencilere 5102 sayılı Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katını geçmemek üzere;

Öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca ilgili yılda Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunan “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” uyarınca belirlenen üst sınırı aşmamak üzere ödeme yapılacaktır.

Makine-teçhizat taleplerinin bütçesi ayrı değerlendirilecek, bu kalemlere ödeme yapılmayacak ancak yükseköğretim kurumumuzun bu gider kalemini nereden karşılayacağını da ekteki Başvuru Formu’nda belirtmesi gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU'NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ....

BAŞVURU ALANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

DETAYLI BİLGİ EDİNMEK İÇİN: mevlana@adiyaman.edu.tr

Görünütülenme Sayısı: 1087