MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROJE- GÜNCELLENDİ-

19.4.2016

 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI -PROJE-

Giden Öğretim Elemanı hareketliliği tüm ülkeler (HERHANGİ BİR KISITLAMA YOK) ile proje tabanlı olarak gerçekleşecektir.

“Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” ile ilk kez 2016-2017 eğitim-öğretim yılında YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda giden-gelen öğrenci ve giden-gelen öğretim elemanı hareketliliği gerçekleştirilmesi mümkündür.

Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında YÖK tarafından durdurulan giden öğretim elemanı hareketliliğinin yeniden başlamasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda programın önceki dönemlerinde kapsam dışında kalan Erasmus+ Programı ülkeleri ile de Mevlana Değişim Programı kapsamında giden-gelen öğrenci ve giden-gelen öğretim elemanı hareketlilikleri gerçekleştirilebilecektir.

Ülke ayrımı gözetmeksizin Mevlana Değişim Programı kapsamında proje başvurusu yapılabilecektir.

Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı Kapsamı:

 Üniversitemiz ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği, belirlenen öncelikli alanlarda ve diğer önerilecek alanlarda, üniversitemiz öğretim elemanları tarafından hazırlanacak projeler kapsamında YÖK tarafından değerlendirilip desteklenecektir.

 Öğretim elemanlarının proje önerebilmesi için yurtdışı üniversiteler ile Üniversitemizin “Mevlana Değişim Programı Protokolü” bulunması gerekmektedir. Mevlana Değişim Programı protokolümüz olan üniversitelerle ile proje gerçekleştirilebileceği gibi birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni Mevlana Değişim Programı Protokolleri yapılabilmektedir.

 Proje önerisinde bulunacak akademik birimlerimizin Proje ortağı anlaşması yapmak için yurtdışındaki üniversitelerin YÖK tarafından tanınması gerekmektedir. Bu nedenle proje önerisinde bulunacak akademik birimlerimizin anlaşma yapmak istedikleri üniversitelerin tanınırlığı için mevlana@akdeniz.edu.tr adresine üniversitelerin ad ve ülke bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.

 Projeler Mevlana Değişim Programı kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir.

 Proje tekliflerinde, değişime katılacak (giden-gelen) öğrenci/öğretim elemanı sayısı ile sürelerinin detaylı bir şekilde ekteki Proje Başvuru Formu doldurularak belirtilmesi gerekmektedir.

 Başvurular, Rektörlüğümüz Uluslararası İlişkiler Ofisi kanalıyla YÖK’e resmi yolla yapılacaktır.

 YÖK’e ulaşan proje önerileri, YÖK tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında YÖK Yürütme Kurulunca karara bağlanacaktır.

 “Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” hakkında Yükseköğretim Kurulu’nun 16.03.2016 tarihinde almış olduğu karara ulaşmak için tıklayınız.

 “Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” gerçekleştirmek isteyen öğretim elemanlarımızın YÖK tarafından belirlenen başvuru takvimi kapsamında, proje formunu başvuru koşulları çerçevesinde doldurarak 25 Nisan 2016 tarihine kadar Word ve PDF (imzalı) formatında mevlana@adiyaman.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

PROJE BÜTÇESİ

 Proje kapsamında değişime katılacak Öğrencilere 5102 sayılı Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katını geçmemek üzere;

ÖĞRENCİ BURSLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

 Öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca ilgili yılda Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunan “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” uyarınca belirlenen üst sınırı aşmamak üzere ödeme yapılacaktır.

KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

 Makine-teçhizat taleplerinin bütçesi ayrı değerlendirilecek, bu kalemlere ödeme yapılmayacak ancak yükseköğretim kurumumuzun bu gider kalemini nereden karşılayacağının da Başvuru Formunda belirtmesi gerekmektedir.

NOT: Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında YÖK tarafından öncelikli proje alanları belirlenmiştir. Ancak belirlenen bu alanlar dışında da tüm alanları kapsayacak şekilde proje teklifi sunulabilecek

BAŞVURU FORMU'NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ....

BAŞVURU FORMU İNGİLİZCE için TIKLAYINIZ...

ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ ÜLKELER İÇİN TIKLAYINIZ...

DETAYLI BİLGİ EDİNMEK İÇİN: mevlana@adiyaman.edu.tr

Görüntülenme Sayısı: 1725